Üniversite Hocalarından Özel Ders

Check New Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ornare mattis arcu, ut.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Açık Saatler

Pztsi - Cuma

09:30 - 18:30

Cumartesi

09:00 - 19:00

Pazar

09:00 - 19:00

Özel Ders Bul

Özel Ders

Üniversite Hocalarından Özel Dersler

Mikroekonomi Özel Ders

Aylık Paket Saatlik

Aylık Paket Saatlik

Aylık Paket Saatlik

8 Hours

Aylık Paket Saatlik

Ekonomi

Özel Ders Talep

LAST 7 SEATS

Register Now


Üniversite Öğretmenlerinden

Ekonomi ve yan dallarından, farklı akademik seviyelerdeki öğretmenler tarafından anlatılan ekonomi özel ders ve yan dalları

Üniversite Öğrencilerine

Farklı üniversitelerde okuyan öğrencilerin konu eksiklerini veya sınavlara hazırlanmaları için verilen özel dersler

Ekonomi Sınavlarına Hazırlık

Bazı dönemlerde öğrenciler sadece ekonomi sınavlarına hazırlanmak için özel ders talep ederler, Ekonomi sınavları için özel dersler

Özel Ders Danışmanlık

Bazı ders çalışma teknik ve önerileri sayfaları

Ocak 20

Özel Ders Nedir?

Özel ders, öğrenilmesi gereken bir konu, yöntem veya uygulama hakkında o konunun uzmanı tarafından verilen bire bir eğitim ve öğretim yöntemidir. Özel Ders İletişimi Nedir? Özel ders eğitim yönetimi aslında tarih boyunca zaman zaman uygulanmış ve başarıyı yakalamanın anahtarı olarak görülmüştür, bunun sebebi ise eğitim almak isteyen tarafın (öğrenci) öğretici (öğretmen) tarafla olan iletişim gücünden […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Şubat 17

Üniversite Özel Dersleri

Üniversite Öğencileri için Özel Ders Üniversite öğrencilerinin aldıkları eğitim kategorilerinde, fen bilimleri ile sosyal bilimler arasında ve her dalın kendi iç branşlarında disiplinlerarası yaklaşımı, özel ders eğitim programının ana felsefesi olarak hayata geçirdik. Üniversite öğrencilerine hazırladığımız özel derslerinin amacı: Öğrencilerin dünyaya, ülkesine, toplumuna ve kendisine yeniden ve bilinçli bakışını sağlamaktır. Öğrencilere bilgi vermenin yanı sıra özgür, […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Temmuz 3

Ekonomi Özel Ders Kimdir?

Eğitime gönül veren bir kaç öğretmen ve girişimci bir amaç uğrunda bir araya geldi ve Ekonomi Özel Ders sitesini kurdu. Kaliteli eğitimin dört duvar içinde olmayacağını, özgürlük ve seçeneklerin çok olduğu bir dünyada, aranılan eğitimi bulabilmek adına neler yapabiliriz deyip kafa patlatan bir kaç iyi adam denilebilir. Kalite Politikamız Sürekli güncellenen ve en iyi öğretmenlerden, […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ağustos 7

İstatistik 2 Özel Ders

İstatistik Nedir? İstatistik, belirli konularda sayısal verileri toplamak, bu verileri düzenlemek, analiz etmek ve doğru sonuçlar çıkarmakla ilgilenen matematiğe dayalı bilim dalına denir. İstatistik bilimi sosyoloji, biyoloji ve finans gibi bir çok dalda kullanılır ve bu konuda araştırmalar yapan bilim adamları için ortak teknik ve yöntemler içerir. İstatistik biliminde veri tabloları ve grafikler önemli araçlardır. […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ağustos 9

Finansal Muhasebe Özel Ders

ACCT. 201 Finansal Muhasebe Özel Ders Finansal muhasebe dersinde, Muhasebe ve defter tutma Muhasebe temel denklemi Çift yanlı kayıt yönteminin kuralları ve işleyişi Günlük defter kayıtları ve büyük deftere aktarılması Düzeltme kayıtları ve temel mali tabloların (bilanço, gelir, tablosu ve özkaynak değişim tablosu) hazırlanması Ticari işletmelerde, Muhasebenin işleyişi Kasa, alacaklar ve alacak senetleri Stoklar Satılan […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ağustos 9

Pazarlama İlkeleri Özel Ders

BUS3567 Principles of Marketing I (Pazarlama İlkeleri 1) Özel Ders Pazarlama ilkeleri için hazırladığımız özel ders eğitiminin içeriğinde, pazarlama kavramları ve kuramlarını öğrencilere tanıtmak, değerlendirmek ve karmaşık ortamlarda pazarlama yönetimi stratejileri uygulamak. Pazarlama ilkeleri özel ders paketinde işlenecek ana konular pazarlama kavramı, stratejik planlama olup, tüketici davranışı, segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma, ürün yaşam döngüsü stratejileri […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ağustos 9

Pazarlama İlkeleri 2 Özel Ders

Pazarlama Nedir? Pazarlama, ürün, hizmet ve düşüncelerin satılması / kabul görmesi adına başvurulan planlı iletişim çalışmalarıdır. Pazarlamaya, mal ya da hizmetin satım sanatı da diyebiliriz. Pazarlama İlkeleri Nedir? Pazarlama ilkeleri, pazarlamanın 4P’si yani Product (Ürün), Price (Fiyat), Place (Dağıtım) ve Promotion (Tanıtım) kelimelerinden oluşur. İSL 217 Pazarlama İlkeleri Özel Ders İSL 217 ders koduyla eğitim veren üniversitelerde okuyan öğrencilere yönelik verdiğimiz […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ağustos 9

Pazarlama Yöntemi Özel Ders

BUS – İŞL. 304 Pazarlama Yönetimi Özel Ders Kurumsal anlatım, tartışma, grup çalışmaları, bireysel çalışma, internet kullanma, kütüphanelerden yararlanma, firmalarla işbirliği yaparak projeler hazırlama ve anket çalışmaları yapmak. MKTG. 201 PAZARLAMA YÖNETİMİ Özel Ders Dersin amacı pazarlamanın temellerini ve pazarlama çevresini anlamaktır. Pazarlama stratejileri, dilimlendirme, hedefleme, konumlandırma, bireysel ve örgütsel tüketici davranışı ve pazarlama bilgi yönetimi gibi […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Haziran 1

Exploring Nature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam augue.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Haziran 1

New Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam augue.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
News

A Day in a Farm

Haziran 3

1 Yorumlar

News

Our Students

Haziran 3

1 Yorumlar

Haziran 4

Drawing at the park

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Haziran 4

Course Registration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
News

Healthy Food

Haziran 5

1 Yorumlar

News

Our Library

Haziran 5

1 Yorumlar

Ekim 20

İstatistik 1 Özel Ders 1

BUS203 İstatistik 1 Özel Ders İstatistiğin Tanımı: Tarihçesi, Önemi; Veri Toplama, Veri toplama çeşitleri ve araçları, Verilerin sınıflandırılması, Toplanan verilerin istatistik serileri şeklinde ifadesi; İstatistik Serilerinin Grafik Çizimi; Ortalamalar; Duyarlı ve Duyarlı Olmayan Ortalamalar; Değişkenlik Ölçüleri: Değişim katsayısı, Standart sapma, Momentler; Olasılık: Önemli olasılık dağılımları, Binom, Poisson, Normal dağılım; Normal Dağılım: Normal eğri altında kalan […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

Ekonomiye Giriş 2 için Özel Ders

Ekonominin işleyiş biçimini anlamaya yardımcı olmak üzere anlatılan bu ders, yalnızca üniversite öğrencilerine yönelik değil ekonomiyi ve işleyişini öğrenmek isteyen herkes için de verilir. Mikro ve Makro Ekonomi, gerek teorik gerekse uygulamalı olarak ekonomiye giriş 2 özel ders adı altında verilmektedir . Hangi mal ve hizmetlerin ne kadar üretileceğinden, kapitalist ekonomilerde fiyat mekanizmasının işleyişine. Fiyat […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

Ekonomi Özel Ders

Ekonomi ev yönetimi anlamına gelen yunanca oikonomos kelimesinden gelmiştir. Ekonomi, bir topluluğun veya bir ülkenin ihtiyaçlarının karşılanması için, malların üretim ve tüketim faaliyetlerini inceleyen, bu malları bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerden doğan ilişkilerinin tümü araştıran sosyal bir bilimdir. Özel Ders Herhangi bir ortamdan bağımsız olarak öğretmen ve öğrencinin bire bir veya küçük gruplarla aldıkları kişiye […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

Ekonomi 2 Özel Ders

EKO 102 Ekonomi 2 Özel Ders Ekonomi 102 dersinde, ulusal düzeyde cereyan eden ekonomik olayları inceleyen makro ekonominin temel konuları incelenecektir. Makro ekonominin amacı; ulusal düzeyde meydana gelen ekonomik değişmelerin bireyleri, firmaları ve piyasaları nasıl etkilediğini tartışmaktır. Eko 102 dersinde: Milli Gelir Enflasyon Üretim ve Büyüme Finans Piyasaları Tasarruflar Yatırımlar ve Faiz oranı İşsizlik Açık […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

İşletme Yönetimi Özel Ders

İşletme Nedir? İşletme, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve sahibine kâr ya da sosyal fayda sağlamak için planlı ve sistemli bir şekilde ekonomik mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak için faaliyet gösteren kuruluştur. Diğer bir ifade ile işletme, talep edilen mal ya da hizmetleri sağlayarak kâr etmeyi hedefleyen kuruluştur. Zamanınız kısıtlı, başkasının hayatını yaşayarak onu boşa harcamayın. […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

Ekonometri 1 Özel Ders

Ekonometri Nedir? Ekonometri, sözlük anlamı olarak ekonomik ölçüm demek olan ekonometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerinin ekonomi kuramı ile birleştirildigi uygulamalı bir bilim dalıdır. Ekonometri; kuramsal ekonomi, matematiksel ekonomi ve iktisadi istatistikten farklı bir bilim dalı olarak görülür. Bunun bir kaç nedeni şu şekilde söylenebilir: Ekonomi kuramı genellikle nitel söylem veya önsavlar öne sürer. İki değişken arasındaki […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

İstatistik Özel Ders

İstatistik / Statistics Nedir? İstatistik, Bilimsel yöntemlerle toplanan verinin anlamlı hale getirilmesinde kullanılan bir tekniktir. İstatistik ya da sayıtım, belirli bir hedef için veri toplama, tablo oluşturma, grafiklerle gösterim, sonuçları analiz etme, sonuçların güvenirliliğini derecelendirme, sonuçları genelleme, özellikler arasındaki bağlantıları keşfetme, çeşitli konularda öngörüler çıkarma, deney ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. Özetle istatistik, belirli bir amaç […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

Mikroekonomi Özel Ders

Mikroekonomi Nedir? Mikroekonomi, Yunanca micros kelimesinden türetilmiş, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen ekonomi biliminin alt disiplinidir. Mikroekomi özel dersi için anlatılan bazı konu başlıkları: Arz, Talep ve Piyasa Dengesi Esneklik Tüketici ve Üretici Rantı Ekonomik Kıtlık, Olanaklar, Tercihler ve Fırsat Maliyeti Üretim Kararları ve Ekonomik Kâr Rekabetin Çeşitleri Mikroekonomi Özel Ders Mikroekonomi dersinin […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir? Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır. Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi Enflasyon – Yaşam Masrafı Hesabı Toplam Talep […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

İşletme Özel Ders

İşletme özel ders başlığı altında topladığımız işletme alan dersleri ve bu alan dersleri ile öğrenciye teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde etme, işletme problemlerini çözümleme aynı zamanda da analitik düşünmelerini sağlayarak geleceğin girişimcileri ya da yöneticileri olabilme bilgisi veren derslere yardımcı oluyoruz. Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir. İşletme bölümü öğrencilerinin aldıkları işletme alan dersleri şu […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Ekim 20

Ekonomi 1 Özel Ders

ECON1221 Economics – ECON2225 Principles of Economics Özel Ders Ekon1221 ana ilkeler doğrultusunda ders verilecek başlıklar şöyle: İktisat Arz ve Talep Esneklikleri Tüketici Market Kuvvetleri Üretim ve Piyasa Yapıları Maliyetleri Gelir Dağılımı Milli Gelir Muhasebe Enflasyon Üretim Büyüme ve İşsizlik Kaydetme Açık ve Kapalı Ekonomi Modeli (Main Principles Economics, Market Forces of Supply and Demand, […]

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by