Üniversite Hocalarından Özel Ders

Finansal Muhasebe Özel Ders

ACCT. 201 Finansal Muhasebe Özel Ders

Finansal muhasebe dersinde,

 • Muhasebe ve defter tutma
 • Muhasebe temel denklemi
 • Çift yanlı kayıt yönteminin kuralları ve işleyişi
 • Günlük defter kayıtları ve büyük deftere aktarılması
 • Düzeltme kayıtları ve temel mali tabloların (bilanço, gelir, tablosu ve özkaynak değişim tablosu) hazırlanması

Ticari işletmelerde,

 • Muhasebenin işleyişi
 • Kasa, alacaklar ve alacak senetleri
 • Stoklar
 • Satılan mal maliyeti hesaplarının özellikleri
 • Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
 • Kısa vadeli borçlar ve bordro muhasebesi

ders başlıkları altında ders işlenir, ayrıca sizinde belirteceğiniz konularda da eğitim veren hocalarımız, sizlerin hem finansal muhasebe dersinde hem de sınavlara en iyi şekilde hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

MAN 311 Finansal ve Maliyet Muhasebesi Özel Ders

 • Muhasebe kayıtları
 • Muhasebe döngüleri
 • Bilanço
 • Gelir tablosu ve fon akım tablosu hazırlanması
 • Maliyet analizi
 • Maliyet sistemleri ve kontrol

konu başlıklarında özel ders alabilir ya da önceden belirteceğiniz konularda da özel ders alabilmeniz mümkündür.

IS 302 – Finansal Muhasebe Özel Ders

 • Finansal Muhasebeye Giriş
 • Temel Finansal Tablolar
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Gerçekleşme ve Nakit Esası
 • Tekdüzen Muhasebe Sistemi
 • Finansal Sonuçların Raporlanması
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu

Bu özel ders içeriklerinde alacağınız eğitim ile üniversite derslerinizle birlikte finansal muhasebe sınavlarınızda yüksek başarıyı yakalayabilirsiniz.

MAN 211 Finansal Muhasebe Özel Ders

 • Muhasebe prensip ve kavramlarına giriş
 • Kayıt altına alma işlemi
 • Hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama
 • Muhasebe döngüsünü kapatma
 • Emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi
 • İç hesap kontrol ve kasa

ders kodu farklı olsa da içeriği benzer olan finansal muhasebe dersi, farklı üniversitelerde farklı kodlarla anılıyor olabilir. İşte tam bu durumda bizim kalitemiz ortaya çıkmaktadır. Nasıl mı? Bünyemizde bulunan finansal muahsebe dersi veren hocalarımız, farklı üniversitelerde farklı akademik seviyelerden seçilmiş öğretmenlerden oluşmaktadır. Hangi üniversiteye giderseniz gidin sizin için mutlaka bir hocamız bulunmaktadır.

BUS 205 Finansal Muhasebe Özel Ders

 • Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
 • Muhasebede kayıt yöntemleri
 • Muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplanması
 • Bilanço denkliği muhasebede kullanılan defterler
 • Tek düzen hesap planının açıklanması
 • Nakit hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi
 • Mal hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi
 • Senet hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi
 • Banka ve çek hareketlerinin muhasebe kayıtlarında incelenmesi
 • Alacak hareketlerinin muhasebe kayıtlarının izlenmesi

BU205 Finansal Muhasebe Özel Ders

Bu derste muhasebe döngüsündeki her bir adıma özel vurgu yapılarak finansal muhasebe bilgi sisteminin kayıt işlemlerini tanıtmak ve ders tamamlandığında öğrencilerin iş olgularının muhasebeleştirilmesini ve gerekli dönem sonu düzeltme kayıtlarını yapabilecek ve mali tabloları hazırlayabilecek duruma gelmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin temel konuları arasında: temel muhasebe eşitliği; hesapların çalışması ve çift yanlı işleme yöntemi; muhasebe döngüsü; temel mali tablolar; mal alım satımı ile ilgili muhasebe kayıtları; duran varlıklar ve amortisman yer almaktadır.

ACC 201 – Financial Accounting Özel Ders

Financial accounting dersi, ingilizce eğitim veren üniversitelerde okutulan finansal muhasebe dersidir. Bu dersi anlatan hocalarımız dersi ingilizce olarak vermekte ve financial accounting sınavlarına hazırlamaktadırlar.

 • Muhasebe Aksiyon
 • Raporlama Süreci
 • Hesapları ayarlama
 • Muhasebe Döngüsü
 • Muhasebe Merchandising Operations
 • Stoklar için Nakit Akış
 • Muhasebe İlkeleri
 • İç Kontrol ve Nakit
 • Alacaklar
 • Bitki varlıkları
 • Doğal Kaynaklar

Finansal Muhasebe Özel Ders Öğretmenleri

Finansal Muhasebe ya da Financial Accounting özel ders veren öğretmenlerimizin kalitesini anlatmak gerekirse, Öğretmenlerimiz Profesör akademik seviyesinden uzman seviyesine kadar farklı akademik seviyedeki hoacalardan oluşmaktadır. Bir üniversite hocası ile bire bir özel ders imkanı sunan kurumumuzun özel ders verdiği ders kodları şu şekildedir:

 • ACC 201 Financial Accounting
 • BU205 Finansal Muahsebe
 • BUS205 Finansal Muahsebe
 • İS 302 Finansal Muahsebe
 • ACCT 201 Finansal Muahsebe
 • Finansal Muahsebe
 • MAN 311 Finansal Muhasebe

Bir cevap yazın

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by