Üniversite Hocalarından Özel Ders

Pazarlama İlkeleri Özel Ders

BUS3567 Principles of Marketing I (Pazarlama İlkeleri 1) Özel Ders

Pazarlama ilkeleri için hazırladığımız özel ders eğitiminin içeriğinde, pazarlama kavramları ve kuramlarını öğrencilere tanıtmak, değerlendirmek ve karmaşık ortamlarda pazarlama yönetimi stratejileri uygulamak.

Pazarlama ilkeleri özel ders paketinde işlenecek ana konular pazarlama kavramı, stratejik planlama olup, tüketici davranışı, segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma, ürün yaşam döngüsü stratejileri gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

BUS3568 Principles of Marketing II (Pazarlama İlkeleri 2) Özel Ders

 1. Pazarlama karmasının elemanları daha ayrıntılı olarak incelenecektir.
 2. Ayrıca, rekabet stratejileri ve rakip analizi tartışılacaktır.
 3. 21. Yüzyıl, global pazarın başında pazarlama ortamında değişiklikleri kabul ederek ve pazarlama yönetimi bu değişikliklerin sonuçlarını araştırdık olacak incelenecektir (In the Spring Semester, the elements of the marketing mix, which have been briefly introduced in the Fall Semester, will be studied with more detail. Furthermore, competitive strategies and competitor analysis will be discussed. Acknowledging the changes in marketing environment at the turn of the 21st Century, the global market place will be examined and the consequences of those changes on marketing management will be investigated.)

BUS210 Marketing Principles Özel Ders

İngilizce eğitim veren üniversitelerde okutulan Marketing Principles dersinin içeriği olarak verdiğimiz özel ders başlıkları şu şekildedir.

 • The marketing concept
 • The place of marketing within the organization
 • Marketing excellence
 • Marketing planning
 • Developing the marketing mix
 • Products and brands
 • Pricing within the marketing mix
 • Introduction to marketing communications
 • Introduction to sales management
 • Introduction to marketing logistics.

MRK 301 – PRINCIPLES OF MARKETING (Pazarlama İlkeleri) Özel Ders

 • Understanding Marketing management
 • Market oriented strategic planning
 • Consumer and business markets
 • Identifying market segments and positioning
 • Market information system
 • Developing New products and managing the product mix
 • Product and service decisions
 • Pricing and distribution
 • IMS- Promotional Strategy

BUS301 Pazarlama Özel Ders

Dersin amacı öğrenciye pazarlama hakkında genel bir bakış verilmesidir. Pazarlama için gerekli ve önemli kavramlar ve terimler bu ders içinde öğretilecektir. Ayrıca, pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri karar alanları tartışılacaktır.

Bu dersin amacı öğrenciye anlaşılır, yeni, yönetimsel ve pratik bilgiler verilerek terim ve kavramların örneklerle pekiştirilmeye çalışılmasıdır. Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamanın gelişim aşamaları, pazarlama stratejisi-hedef pazarın belirlenmesi ve pazarlama karmasının oluşturulması (4P), pazarlama çevresi, tüketici pazarları, örgütsel pazarlar, global pazarlar, farklı pazar türlerinde satın alma davranışı, pazar bölümlendirme ve hedef pazarlama, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması ele alınacak konular arasındadır.

Not: Unutmayın! Hangi üniversite okursanız okuyun size özel bir hocamız bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by