Üniversite Hocalarından Özel Ders

Aylık Paket Saatlik

kişi başı /
TL

50 ~ 150

Ev Dersler

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Öğretmen

Mandy Jackson

Kategori

Makroekonomi

Kursiyerler

Hala katılımcı

Bir cevap yazın

Our Program

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Özel Ders

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Ders Değerlendirmeleri

yorumlar

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, Bütüncül bakış açısıyla tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir olarak) ve istihdam gibi konuların herbirinin toplam büyüklüklerini inceleyen ayrıca bu konularda çözümleme ve çıkarımlar yapan ekonomi biliminin alt dalıdır.

Makroekonomi dersinde işlenen bazı başlıklar şöyledir:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin Ölçülmesi
 • Enflasyon - Yaşam Masrafı Hesabı
 • Toplam Talep ve Toplam Arz
 • Para Sistemi (Parasal Sistem)
 • Gelirler ve Giderler - IS-LM Modeli
 • Döviz Piyasaları ve Ticaret
 • İşsizlik Oranları

Bilge bir kişi parayı kafasının içinde tutmalı, kalbinde değil.

Makroekonomi Özel Ders Talep Eden Bölümler:

EC 213 Macroeconomics I Özel Ders

Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. EC 213 özel dersinde ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. Bu konularda eksiği olan ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler için EC 213 özel ders veren öğretmenlerimiz; EC 213 dersinden eksikliğini hissettiğiniz tüm konularda sizlere yardımcı olacaktır. Öğretmenlerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan farklı seviyelerde profesör, doçent, doktor veya uzmanlar arasından seçilmiş kişilerdir.

EKO102 - Makroekonomi Özel Ders

EKO102 dersi için özel ders öğretmenlerimizin anlattığı konu başlıkları şöyledir:

 • Milli Gelir Hesapları
 • Milli Gelirin Belirlenmesi
 • Toplam Talep ve Çarpan
 • Para ve Modern Bankacılık Sistemi
 • Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Açık Ekonomi Makroiktisadı
 • Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans
 • Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri

Bu başlıklarda veya sizin belirleyeceğiniz makroekonomi başlıklarının herhangi birinden, sınavlara hazırlık veya konu eksikliğini gidermek için özel ders talep edebilirsiniz.

ECO102 - Macroeconomics Özel Ders

Eğitim dili ingilizce olan üniversitelerde ECO102 ders kodu ile okutulan macroeconomics dersi için ingilizce olarak alabileceğiniz özel ders başlıklarımız şöyledir:

 • National Income Accounting
 • Determination of National Income
 • Aggregate Demand and The Multiplier
 • Money and Modern Banking
 • Central Banking and the Monetary System
 • Monetary and Fiscal Policy in a Closed Economy
 • Unemployment
 • Inflation
 • Open Economy Macroeconomics
 • International Monetary System and International Finance
 • Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy
 • Problems of Developing Economics

Makroekonomi özel ders öğretmenlerimizden eğitim almak ya da bizimle tanışıp size özel eğitim paketi oluşturmak gibi aklınıza gelebilecek her konuda bizimle iletişime geçebilir veya bizi ziyaret edebilirsiniz.

Ana Öğretmenlerimiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula.

Fiyat Aralığı : 50 ~ 150 TL

Maksimum Öğrenci : 500

Özel Ders Seviyesi : Üniversite

Konum : Öğrencinin Evi Öğretmenin Evi Özel Ders Ofisi

Özel Dersin Türü : Konu Anlatımı Sınavlara Hazırlık

Bize Sorun

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by