Üniversite Hocalarından Özel Ders

Pazarlama Yöntemi Özel Ders

BUS – İŞL. 304 Pazarlama Yönetimi Özel Ders
Kurumsal anlatım, tartışma, grup çalışmaları, bireysel çalışma, internet kullanma, kütüphanelerden yararlanma, firmalarla işbirliği yaparak projeler hazırlama ve anket çalışmaları yapmak.

MKTG. 201 PAZARLAMA YÖNETİMİ Özel Ders

Dersin amacı pazarlamanın temellerini ve pazarlama çevresini anlamaktır. Pazarlama stratejileri, dilimlendirme, hedefleme, konumlandırma, bireysel ve örgütsel tüketici davranışı ve pazarlama bilgi yönetimi gibi konuları içermektedir. Pazar karmasının planlanması: Ürün, Fiyatlandırma, Yer/Dağıtım, tutundurma/iletişim stratejilerinin oluşturulmasını içermektedir.

BUS5201 Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) Özel Ders

Pazarlama; pazar, pazar yönetiminin temel felsefesi göz önünde bulundurularak tercih sağlanması için temel mekanizma olarak tanımlanır. Temel pazarlama sözceler değerlendirilmesi, pazarlama kavramlarının uygulanması ve pazarlama yönetimi unsurları. Öğrenciler için özümsemek için sentez ve temel pazarlama kavram ve teknikleri uygulamak fırsattır. Kapsama konuları: seçim, döviz mekanizmaları ve sağlanması için sosyal ve yönetsel sistem olarak pazarlama-pazarlama rolü kültürel bir anlam oluşturulması anlamına gelir. (Introduction of marketing as the principal mechanism for the provision of choice in free markets and consideration of the core philosophy of marketing and the foundations for marketing management. Evaluating the fundamental marketing precepts; the application of marketing concepts, and elements of marketing management. The opportunity for students to assimilate, synthesize and apply key marketing concepts and techniques. Practice of marketing in an organizational context. Coverage of the following issues: the role of marketing -marketing as a social and managerial system for the provision of choice, a mechanism of exchange and a means of constructing cultural meaning; marketing philosophies- the evolution of marketing as an academic discipline and its development and application within different organizational forms; the customer-marketing interface – the decision-making process; influence of societal factors, personal factors and marketing interventions on customer behavior; core notions within marketing – branding, the role of segmentation, targeting and positioning, the marketing mix and its elements.)

BA 351 (İŞ 351) Pazarlama Yönetimi Özel Ders

Ürün, pazarlama karışımı, pazar konumlandırılması; rekabetçi pazarlama; lojistik, fiyatlandırma, yeni ürün geliştirme, uluslararası pazarlama; promosyon ve reklam, pazarlama bileşenleri; pazarlama stratejilerinin oluşturulması.

MAN 432  Satış Yönetimi Özel Ders

İşletme problemleri ile ilgili uygulamalar kapsamında satış yönetimi ile ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, kişisel satış, satışta etik kavramlar, satış hedefleri ve tahminlemesi, satış programının uygulanması.

İSL 218  Pazarlama Yönetimi  Özel Ders
Pazar Analizleri/ Pazar Ölçümlemeleri/ Pazarlama Stratejileri/ Yeni Ürün Geliştirme/ Fiyatlandırma/ Tutundurma/ Dağıtım ve Dağıtım Kanallarının Seçimi

MRK 302 – MARKETING MANAGEMENT Özel Ders

Giriş / Pazarlama Doğa / Pazarlama Yönetimi / Pazarlama Strateji ve / Global Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları / Global Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları / Tüketici Davranışı Macroenvironment – Karar Verme / Tüketici Davranışı – Sosyo-Kültürel Kuvvetleri / Pazar / İş Piyasası ve Kurumsal Alış Planlama Segmentasyon (Introduction / The Nature of Marketing / Marketing Management / Marketing Strategy and Planning The Macroenvironment / Global Information Systems and Marketing Research / Global Information Systems and Marketing Research / Consumer Behavior – Decision Making / Consumer Behavior – Sociocultural Forces / Business Markets and Organizational Buying / Market Segmentation )

Bir cevap yazın

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by