Üniversite Hocalarından Özel Ders

Ekonometri 1 Özel Ders

Ekonometri Nedir?

Ekonometri, sözlük anlamı olarak ekonomik ölçüm demek olan ekonometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerinin ekonomi kuramı ile birleştirildigi uygulamalı bir bilim dalıdır.

Ekonometri; kuramsal ekonomi, matematiksel ekonomi ve iktisadi istatistikten farklı bir bilim dalı olarak görülür. Bunun bir kaç nedeni şu şekilde söylenebilir:

 • Ekonomi kuramı genellikle nitel söylem veya önsavlar öne sürer. İki değişken arasındaki ilişkinin sayısal ölçümünü vermez. Ekonometri ise ekonomi kuramına “görgül” (empirical) bir katkıda bulunur.
 • Matematiksel ekonominin görevi ekonomi kuramını matematiksel kalıplar içerisine tutmaktır. Öte yandan matematiksel eşitliklerin ekonometrik eşitlikler haline dönüştürülmesi ve doğrulanması ekonometriyi ilgilendirir. 
 • Ekonomi istatistik, iktisadi verileri derlemek ve işlemekle ilgilenir. Bu veriler ışığında iktisadi kuramların doğrulanması ve sayısal kestirimler yapılması ise ekonometrinin konusudur.

Keşif, yenilikleri sürükleyen bir motordur. Yenilik, ekonomik gelişim sağlar. Bu yüzden haydi keşfetmeye!

Ekonometri temel olarak üç konu ile ilgilenir:

 1. Ekonomik ilişkilerinin analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
 2. Ekonomik davranışların farklı önsavların denenmesi
 3. Ekonomik büyüklüklere yönelik “yordama” (forecast) yapılması.
Ekonometri I Özel Ders

Ekonometri Özel Ders

Ekonometrinin Uygulama Alanları

Ekonometrik yöntemler şimdi bile ekonomi dışındaki alanlarda da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ekonomi dışında kullanılan alanlardan bazıları:

 • Siyaset bilimi
 • Tarih
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Biyoloji
 • Tıp
 • Finans
 • Eğitim
 • Pazarlama

Ekonometri Özel Ders Konu Başlıkları

 1. Temel Tanım ve Kavramlar
 2. Basit Regresyon Analizi
 3. Çoklu Regresyon Analizi: Tahmin
 4. Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarsama
 5. OLS’nin Asimptotik Özellikleri
 6. Çoklu Regresyon Analizinde Ek Konular
 7. Nitel Değişkenler
 8. Değişen Varyans
 9. Model Kurma ve Veri Sorunları

Ekonometri Özel Ders

Ekonometri konularından ya da sizin talep edeceğiniz konulardan eğitim almak veya sınavlara hazırlanmak için özel ders almak, okuduğunuz bölüme ve sınavlardaki başarınıza önemli bir katkıda bulunacaktır. İster eksiklerinizi tamamlamak ister sınavlara hazırlanmak için olsun, özel ders ile ekonometri dersinden eksiğiniz kalmayacak. Ekonometri özel ders veren hocalarımız, farklı üniversitelerde eğitim veren profesör, doçent, doktor, uzman gibi eğitmenlerden oluşmaktadır.

Size en uygun öğretmeni bulabilmek için eğitim danışmanlarımızla yapacağınız görüşmede, almak istediğiniz konulardan, zaman planlamasına, bütçenizden ders yerine kadar birçok kritere beraber karar verip alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Ekonometri I Özel Ders

Econometrics 1 Özel Ders

ECON3061 Econometrics 1 Özel Ders

ECON3061 Econometrics I Probability distributions, univariate regression analysis, autoregressive structures, blue approach, maximum likelihood estimation, homoscedasticity and heteroscedasticity, multivariate regression analysis Prerequisite: ECON2062

EC 361 Introduction to Econometrics Özel Ders

Ele alınacak konular arasında otokorelasyon, heteroskedastisite, lineer olmayan modeller, kukla değişkenler, yapısal değişim, dinamik ve eşzamanlı modeller, vb. Sayılabilir

ECON 303 Ekonometri I Özel Ders

Ekonometride temel kavramlar; tahmin teorisi; tahmincinin özellikleri, tahmin yöntemleri; basit doğrusal regresyon ve korelasyon. Çoklu regresyon; eğrisel regresyon; uygun modelin seçimi.

ECON 322 (EKON 322) Ekonometri Özel Ders

Klasik doğrusal regresyon modeli; klâsik doğrusal regresyon modeli varsayımlarından sapmalar; (çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans ve otokorelasyon ve model belirleme hataları problemleri); gölge değişkenler ve kullanımları; ekonometride seçilmiş konular.

Dün öngördüklerinin, bugün neden gerçekleşmediğini yarın açıklayabilen insana ekonomist diyoruz.

Ekonometri Grup Dersleri

Ekonometri özel ders bütçesi olmayan veya imkanı bulunmayan öğrencilere yönelik geliştirdiğimiz grup dersleri için eğitim danışmanlarımızla görüşüp, ister kendi grubunuzu kurun, isterseniz biz sizin için grup oluşturarak daha ekonomik olarak ekonometri dersi takviyesi alabilirsiniz. Ekonometri grup derslerimiz bizim belirlediğimiz merkezlerde sizin istediğiniz saatlerde olacak şekilde planlanır.

Bir cevap yazın

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by