Üniversite Hocalarından Özel Ders

İşletme Özel Ders

İşletme özel ders başlığı altında topladığımız işletme alan dersleri ve bu alan dersleri ile öğrenciye teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde etme, işletme problemlerini çözümleme aynı zamanda da analitik düşünmelerini sağlayarak geleceğin girişimcileri ya da yöneticileri olabilme bilgisi veren derslere yardımcı oluyoruz.

Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir.

İşletme bölümü öğrencilerinin aldıkları işletme alan dersleri şu şekildedir:

İşletmeye Giriş Özel Ders

Öğrencilere işletme yönetim ve kavramları ile ilgili işletme fonksiyonlarını genel bir çerçeve içerisinde kavramalarını sağlamaktır. İşletmeye giriş derslerinde ve sınavlarında daha yüksek puan almak isteyen öğrenciler için idealdir.

işletme özel ders

işletme

İşletme Yönetimi Özel Ders

İşletme yönetimi dersi alan öğrencilere işletme yönetimi süreç ve teknikleri ile ilgili becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak, yönetim terim, kavram, ve ilkeleri ile ilgili bilgiler sistematik bir şekilde anlatılacak. İşletme işlevlerinden planlama, organize etme, yürütme ve kontrol işlevleri işletmelerin faaliyette bulunduğu çevresi ile birlikte ele alınacak, ve uygulamada çıkabilecek sorunların çözümü ile ilgili analiz yöntemleri ele alınacaktır. İşletme yönetimi sınavlarında çıkmış sorular taranıp eksik konular yeniden işlenecektir.

İşletme Finansı Özel Ders

İşletme finansı dersini alan öğrencilere, işletmenin sürekliliğini sağlamak ve piyasa değerini maksimum kılmak amacına yönelik olarak, finansal analiz ve kontrol, uzun ve kısa vadeli finansal planlama ve işletme sermayesi yönetimi ve bütçelemeye ilişkin temel kavramların öğretilmesinin yanında sınavlarda çıkmış sorular çözülerek konuların kavranılmasını sağlamaktadır.

İşletme özel ders öğretmenleri

Özel ders imkanı sunduğumuz yukarıdaki işletme konularını, farklı üniversitelerde eğitim veren akademisyen ekibimizden alabilirsiniz. Farklı üniversitelerin işletme derslerinin içeriğine bakıldığında, dersi kodları farklı olsa da konu içeriğinin benzer olduğu görülür. Hocalarımızdan özel ders alacağınız zaman okuduğunuz üniversite ve aldığınız konuları belirttiğinizde size uygun en doğru öğretmeni ayarlayabiliyoruz. 15 Yılın üzerindeki özel ders tecrübemiz ile her branştan özel ders veren akademisyenlere ulaşmanızda aracı oluyoruz.

Bir cevap yazın

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by