Üniversite Hocalarından Özel Ders

İstatistik 1 Özel Ders 1

BUS203 İstatistik 1 Özel Ders

İstatistiğin Tanımı: Tarihçesi, Önemi; Veri Toplama, Veri toplama çeşitleri ve araçları, Verilerin sınıflandırılması, Toplanan verilerin istatistik serileri şeklinde ifadesi; İstatistik Serilerinin Grafik Çizimi; Ortalamalar; Duyarlı ve Duyarlı Olmayan Ortalamalar; Değişkenlik Ölçüleri: Değişim katsayısı, Standart sapma, Momentler; Olasılık: Önemli olasılık dağılımları, Binom, Poisson, Normal dağılım; Normal Dağılım: Normal eğri altında kalan alan hesabı bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

İSL 211 İstatistik 1 Özel Ders

İşletme Problemlerinin Çözümünde İstatistiğin Rolü ve Önemi/ İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri/ Veri toplama-Anket Düzenleme/ Ölçekler-Verilerin düzenlenmesi/ Seriler ve Grafikler/ Tanımlayıcı istatistik : Merkezi Eğilim Ölçüleri/ Değişkenlik ve Ölçüleri/ Frekans Bölünmesinin Şekli: Asimetri ve Basıklık Ölçüleri/ Normal Dağılım ve İşletme Problemlerinin Çözümündeki Yeri ve Önemi / Örnekleme Teorisi ve Anakütle Ölçülerinin Tahmini/ Anakütle Ortalamasının Tahmini/ Anakütle Oranının Tahmini/ Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi.

istatistik özel ders

istatistik özel ders.

STA 201 – STATISTICS 1 Özel Ders

Sets and Functions / Probability / Random Variables / Special Probability Distributions/ Joint Probability Distributions / Sampling Distributions Estimation / Hypothesis Testing. STA 201 – STATISTICS 1 özel ders

Fonksiyonlar / Dağıtımları Tahmini Örnekleme / Hipotez Testleri / Ortak Olasılık Dağılımları / Özel Olasılık Dağılımları Kümeler ve Fonksiyonlar / Olasılık / Tesadüfi Değişkenler. STA 201 – STATISTICS 1 özel ders

SC 201 İSTATİSTİK I Özel Ders

İstatistik I dersi hem grafiksel ve sayısal öğelerin üzerine odaklanan tanımsal istatistiki bilgileri hem de karar almayı desteklemede bu sayısal öğeleri kullanan kısmi dolaylı istatistiki bilgileri öğrencilere sunar.

İstatistik?e giriş; SC 201 İSTATİSTİK I özel dersin temel elemanları; veri çeşitleri; veri toplama; verinin güvenilirliği ve geçerliliği; merkezi eğilim ölçüleri; gruplanmış ve gruplanmamış veri için aritmetik, geometrik ve kareli ortalama; gruplanmış ve gruplanmamış veri için medyan ve mod; merkezi eğilim ölçülerinin özellikleri; merkezi eğilim ölçüsünün seçimi; dağılım ölçüsü; varyans; standart sapma; değişim katsayısı; endeks sayıları; sabit ve değişik esaslı endeks sayıları; sabit ve değişir esaslı endeks sayıları arasındaki ilişkiler; tartının saptanması; birleşik endeks sayıları; Laspeyres fiyat endeksi; Paasche fiyat endeksi; Fischer fiyat endeksi; endeks sayılarının özel kullanım alanları ( cari fiyattan reel fiyata dönüşüm ); olasılık; olaylar kavramı; örnek uzayı ve olasılık; bileşim ve kesişimler; tamamlayıcı olaylar; şarta bağlı olasılık; kesikli ve sürekli olasılık dağılımı; rastlantısal değişken; olasılık dağılımı beklenen değeri; iki değişkenli olasılık dağılımı; normal dağılım, standart normal dağılım

Bir cevap yazın

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by