Üniversite Hocalarından Özel Ders

İşletme Yönetimi Özel Ders

İşletme Nedir?

İşletme, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve sahibine kâr ya da sosyal fayda sağlamak için planlı ve sistemli bir şekilde ekonomik mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak için faaliyet gösteren kuruluştur.

Diğer bir ifade ile işletme, talep edilen mal ya da hizmetleri sağlayarak kâr etmeyi hedefleyen kuruluştur.

Zamanınız kısıtlı, başkasının hayatını yaşayarak onu boşa harcamayın.

İşletme Yönetimi

İşletme yönetimi, genel ifadesiyle işletme bilimi; Bir işletmenin içerisindeki ve diğer işletmelerle arasındaki faaliyetlerle ilgili sebep-sonuç ilişki ve eğilimlerini inceler.Bu sayede de işletmenin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi adına geçerli olan kuralları belirlemeye çalışır.

Yönetim ve organizasyon ilişkisinde görüldüğü gibi; yönetim varsa orada mutlaka organizasyonda vardır. Bunun tersi olarak nerede bir organizasyon varsa orada yönetim de vardır. Yönetim ve organizasyon birbirinden ayrılamayan etle tırnak gibidir. Sadece öğrenimin kolay olması açısından iki ayrı kavram olarak ele alınır.

Yönetim

İşletme, kuruluş veya organizasyonun amaçlarına ulaşmak üzere etkili ve verimli bir şekilde;

  • Planlama
  • Örgütleme
  • Yöneltme
  • Koordinasyon ve kontrol

işlevlerinin yerine getirilmesidir.

Yönetim, ortak amaçlı kişilerin yer aldıkları bir örgütün en kısa ve en etkili yoldan amaçlarını gerçekleştirmesine yönelen ve plânlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol işlevlerine ait kavram, ilke, teori, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanmasıdır.

isletme yonetimi ozel ders

İşletme yönetimi

Organizasyon

İşletmenin hedefine ulaşabilmesi adına ihtiyaç duyduğu malzeme ve insan gücü araçlarıyla donatılması, daha sonra bu araçların en verimli ve etkin şekilde çalıştırılacakları kısım veya bölümlere ayrılması faaliyetler bütünüdür.

Diğer taraftan organizasyon, işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için hangi faaliyetleri yapması gerektiğine ve bu faaliyetleri yapacak kısımların birbirleriyle uyumlu çalışacak şekilde oluşturulmasına aynı zamanda çalıştırılmak üzere gerekli olan insan gücü ve maddi sermaye ihtiyaçlarının tedariki süreçlerden oluşmaktadır.

İşletme bölümü öğrencilerinin ilk alacakları işletme alan derslerinden biridir. İşletme yönetimi dersi ayrıca ekonomi ya da ticaret bölümü öğrencilerinin de ortak dersler arasına girebilir. Farklı üniversitelerin işletme yönetimi dersi içeriğine bakıldığında işletme yönetimi dersi kodları farklı olsa da ders konu içeriğinin benzer olduğu görülür.

İşletme Özel Ders Öğretmenleri

İşletme özel ders öğretmenlerimiz kaliteleriyle kendilerini ispatlamış akademisyenlerden oluşmaktadır. İşletme yönetiminden alacağınız bire bir yani özel ders ile bir profesör veya doçentle baş başa ders imkanı yakalarsınız.

Özel ders almak yerine grup dersi şeklinde de ders alabilirsiniz. Bunu yapmak için merkezimizi arayıp grup dersi almak ya da kendi grubunuzu kurmak için talepte bulunabilirsiniz.

isletme yönetimi ozel ders öğretmenleri

İşletme yönetimi özel ders öğretmenleri

İşletme yönetimi veya işletme özel ders başlığı altında alabileceğiniz diğer ders kodları ve ders içerikleri aşağıdaki gibidir:

BUS – İŞL. 107 İşletme 1  Özel Ders

İşletmenin Temel Kavramları: İnsan Gereksinimleri Ve Toplumsal Kurumlar

İşletmenin Çevresi: İşletmenin Yakın Çevresi, İşletmenin Ulusal Çevresi, İşletmenin Bilimsel Çevresi, İşletmenin Uluslar Arası Çevresi

İşletme’nin Türleri: Büyüklük Açısından, Ürettikleri Mal/Hizmet Açılarından, Sermayenin Sahipliği Açısından, Yasalar Açısıdan, Pazar Alanları Açısından

İşletmelerde Büyüme ve İşbirliği Şekilleri: İşletme İçi Büyüme Çeşitleri, İşletme Dışı Büyüme Şekilleri

İşletmenin Kuruluşu: İşletme Kurma Nedenleri, İşletmelerin Kuruluş Kararındaki Başlıca Aşamalar; Ekonomik Araştırmalar, Teknik Araştırmalar, Finansal Araştırmalar, Yasal Araştırmalar, Örgütsel Araştırmalar; Yapılabilirlik Projesi, Değerlendirme Ve Yatırım Kararı, Kesin Proje, Projenin Uygulanması, İşletmeye Geçiş Aşaması.

Yatırım yaparken rahat olan çok nadiren kazandırır.

BUS – İŞL. 108 İşletme 2 Özel Ders

İşletme Fakültesi lisans öğrencilerine, işletmenin temel fonksiyonlarının gösterilmesi ve sonraki yıllarda yararlanacakları tüm işletme fonksiyonlarının temel bilgilerini vermektir.

Yönetim ve Organizasyon : Yönetim Kavramı, Yönetim Biliminin Tarihi Gelişimi, Yönetim Süreci, Yönetimin Temel Özellikleri, Yönetimin Temel İşlevleri

Pazarlama:Pazarlamanın Anlamı ve Önemi

Üretim: Üretim ve Üretim Yönetimi Kavramları, Üretim Yöneticisi ve Başlıca Görevleri, Başlıca Üretim Sistemleri, Üretimin Temel Özellikleri, Üretim Türleri, Üretimde Otomasyon, Üretim Sürecinin Geliştirilmesi, Üretim Sürecinin Unsurları

İnsan Kaynakları: İnsan Kaynakları ve İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı, İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı ve Amaçları, Kariyer Planlaması (Görevde Yükseltim, Yer Değiştirme ve İşten Çıkarma),

Halkla ilişkiler: Halkla İlişkiler Kavramı, Halkla İlişkiler İşlevinin Temel Özellikleri-Amaçları, Halkla İlişkiler ve İletişim, Halkla İlişkiler İşlevini Etkileyen Faktörler, Halkla İlişkiler İlkeleri, Halkla İlişkiler Uygulama Süreci, Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin

İşletme özel ders öğretmenlerimizin verdiği özel ders kodları: BUS- İşl 107 İşletme Özel Ders, BUS- İşl 108 İşletme Özel Ders, MAN 103 İşletme İlkeleri Özel Ders

Bir cevap yazın

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by