Üniversite Hocalarından Özel Ders

Ekonomi 1 Özel Ders

ECON1221 Economics – ECON2225 Principles of Economics Özel Ders

Ekon1221 ana ilkeler doğrultusunda ders verilecek başlıklar şöyle:

 1. İktisat
 2. Arz ve Talep
 3. Esneklikleri
 4. Tüketici Market Kuvvetleri
 5. Üretim ve Piyasa Yapıları Maliyetleri
 6. Gelir Dağılımı
 7. Milli Gelir Muhasebe
 8. Enflasyon
 9. Üretim
 10. Büyüme ve İşsizlik
 11. Kaydetme
 12. Açık ve Kapalı Ekonomi Modeli

(Main Principles Economics, Market Forces of Supply and Demand, Elasticities, Consumers, Costs of Production and Market Structures. Income Distribution, National Income Accounting, Inflation, Production, Growth and Unemployment, Saving, Open and Closed Economy Models.)

Her gün bir şey öğren. Özellikle de diğerlerinin deneyimlerinden. Bu daha ucuz!

ECON 103 özel ders

ECON 103 (EKON 103) Ekonomi I Özel Ders

ECON 200 Özel Ders: Principles of Economics

Ekonomik akıl, temel kavram ve mikroekonomi ve makroekonomi süreçleri, kimlik ve güncel ekonomik konular popüler ekonomi yayınlarında örtülü, tartışılması konuları etrafında verilen sınavlara hazırlık ve dersleri destekleyen özel ders modelidir.

(Economic reasoning; basic concepts and processes in microeconomics and macroeconomics; identification and discussion of current economic issues covered in popular economics publications,)

ECON 103 (EKON 103) Ekonomi I Özel Ders

Mikro ve makroiktisadın temel kavramları; ekonomik problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları konularının etrafında işlenen özel derstir.

Ekonomi I Özel Ders

Ekonomi I Özel Ders.

BUS – İŞL. 105 İktisat 1 Özel Ders

İktisadi çözümlemenin mikro düzeyde temel ilke, kavram ve yaklaşımlarıyla öğrencileri tanıştırmayı amaçlamaktadır. Alternatif maliyet, arz, talep, esneklik, üretim fonksiyonu, azalan verimler, toplam/sabit/değişken/ ortalama maliyet, minimum maliyet, toplam gelir, maksimum kar, firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, oligopol konularını işleyen, ister sınavlara istersenizde üniversitedeki derslerinize destek şeklinde anlatılan özel ders eğitim modelidir.

ECON101 Ekonomi I Özel Ders

Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları arasında; Kıtlık kavramı, Talep, Arz ve Piyasa, Esneklik, Tüketici Tercihi teorisi, Farklı Piyasa Yapıları ve bu Piyasalarda Fiyatın Belirlenmesi yer almaktadır.

Özel Ders Öğretmenlerimiz:

Özel ders verenler arasında, Profesör, doçent ve diğer seviyelerde hocalarımız bulunmaktadır. İhtiyacınıza yönelik olarak beraber beelirlediğimiz hocalardan ders alabilmek için bize vereceğiniz bilgilere göre ön seçim yaparak, tüm öğretmenlerimiz arasından size uygun olanlar üzerinden sizinle birlikte karar verip derslerinizi planlıyoruz.

Bir cevap yazın

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by