Üniversite Hocalarından Özel Ders

İstatistik Özel Ders

İstatistik / Statistics Nedir?

İstatistik, Bilimsel yöntemlerle toplanan verinin anlamlı hale getirilmesinde
kullanılan bir tekniktir.

İstatistik ya da sayıtım, belirli bir hedef için veri toplama, tablo oluşturma, grafiklerle gösterim, sonuçları analiz etme, sonuçların güvenirliliğini derecelendirme, sonuçları genelleme, özellikler arasındaki bağlantıları keşfetme, çeşitli konularda öngörüler çıkarma, deney ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir.

Özetle istatistik, belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanır.

Aptalların zaman kaybı dediği şey, çoğu zaman en iyi yatırımdır

İstatistik dersi anlatan hocalarımızın geliştirdikleri özel ders yöntemleriyle işlenen istatistik dersi oldukça kolay hale geliyor. Eğitim almak istediğiniz konular incelenip bulunduğunuz bölümdeki ders notları, örnek sorular baz alınır. Böylece ders içeriği temel alarak okuduğunuz bölüme ait ders notlarınızda işlenen ders başlıklarıyla hazırlanmış bir özel ders eğitimi alacaksınız.

İstatistik Özel Ders

İstatistik

İstatistik Türleri

 • Betimsel istatistik sayısal verilerin toplanması, betimlenmesi ve sunulmasına yarayan yöntem ve teknikleri içerirler.
 • Anlam çıkarıcı istatistik ise örneklemden betimsel tekniklerle saptanan istatistiklere dayalı olarak evren değerlerine ilişkin doğru kestirimler yapılmasını sağlayan yöntem ve tekniklerdir.

İstatistik Özel Dersinde anlatılan konu başlıkları:

 1. Temel Kavramlar
 2. İstati̇sti̇k Veri̇leri̇
 3. İstati̇sti̇k Seri̇leri̇
 4. Grafi̇kler
 5. Parametri̇k Merkezi Eğili̇m Ölçüleri̇
 6. Parametri̇k Olmayan Merkezi̇ Eğili̇m ölçüleri̇
 7. Parametri̇k Değişkenli̇k Ölçüleri̇
 8. Parametri̇k Olmayan Değişkenli̇k Ölçüleri̇
 9. Şeki̇l Ölçüleri̇
 10. İndeksler
 11. İhti̇mal Teori̇si̇
 12. Kesi̇kli̇ Tesadüfi̇ Değişkenler ve Dağılımları
 13. Sürekli̇ Tesadüfi̇ Değişkenler Ve Normal Dağılım
 14. Kesi̇kli̇ İhti̇mal Dağılımların Normal Dağılıma Yaklaşımı
İstatistik Özel Ders

İstatistik Özel Ders Veren Öğretmenler

İstatistik ders kodu üniversitelere göre farklılık gösterebilir dolayısıyla da özel ders taleplerinizi sizin belirttiğiniz konulara göre özel ders öğretmeni yönlendirmesi yapıyoruz, bunun için bünyemizde bulunan farklı üniversitelerde görev yapan istatistik hocalarıyla çalışıyoruz.

İstatistik Özel Ders Veren Öğretmenler

Öğretmenlerimiz, hem branşlarında uzmanlaşmış hem de özel ders yani bire bir ya da grup dersi verebilen, üniversitelerde çalışan, profesör, doçent, doktor, uzman seviyeler bulunan hocalardır. Özel ders taleplerinizde size uygun zaman ve hoca ile dilediğiniz konularda ya da sınavlara hazırlık için eğitim programı yapabilirsiniz.

Özel Ders Öğretmen Talepleri

İstatistik dersi üniversitelerin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans programlarında okutulmaktadır. bulunduğunuz üniversitenin istatistik ders kodu ne olursa olsun, ders içeriğine göre eğitim veren hocalarımızla derslerinize ya da sınavlarınıza hazırlanmak için bizi aramanız yeterli, eğitim danışmanlarımızla birlikte size uygun öğretmeni ayarlamak için planlama yapabilirsiniz.

İstatistik Grup Dersleri

Özel ders almak için imkanı bulunmayan ve kendi küçük gruplarını oluşturan öğrenciler için de merkezlerimiz ya da şubelerimizde de sınıf ortamı oluşturularak istatistik grup dersi alabilirsiniz. Grup dersleri için eğitim danışmanlarımızla görüşerek planlama yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Sohbet başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ekonomi Özel Ders | Özel Ders Öğretmenleri Merhaba, ekonomi özel ders ve hocalarınızla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
Powered by